Аспендос

Места за посещение в Аспендос

Места за посещение в Аспендос: Градски стени и порти Agora Basilica Допълнителната част на базиликата, когато държавните творби са изпълнявани Shopping Centre Булевтерионът Nymphaion екседра акведукт бани и фитнес зала Theatre Stadium некропол

Прочетете още »

Аспендос

Аспендос е приета за приемане на най-добре запазеният амфитеатър от древността. С отвор на 96 м (315 фута), амфитеатъра предвидено мазе за 7,000. В настройка да се натрупват с елинистичните традиции, бебе разпределение на амфитеатъра е вродена, така че тя се наведе гранича района на акропола Цитаделата (Акропол) стоеше, докато приклада е вродена на alveolate арки. В горната ...

Прочетете още »