Olympos

Места за посещение в Olympos

Места за посещение в Olympos: Северна пристанище улица и доковете Bridge Acropolis театър Римски терми фитнес зала и малката базилика Harbour бани Southern пристанище улица и entrepots Basilica Citadel Цитаделата на монументалната гробовете Близкия възраст в пристанище Monumental гроба на Likiark сградата с мозайки Temple югозападните некропол

Прочетете още »

Olympos

Това е на фона на обхвата на 75 км на запад от центъра на Анталия фанатичен на внезапното Mount Musa и ушно "National Park Olympos-Beydağları" ширина на потока на гореспоменатия името присъединява към морето. Името на града срокове е придобит от "Aluamapa / Oluamapa / Olyamapa" в Luwian / етруски език. В езика якудза, "Olu", който е аберация ...

Прочетете още »